ธรรมาสน์ทรงบุษบก


ธรรมาสน์ทรงบุษบก ให้พระนั่งเทศน์ มาตรฐานขนาดใหญ่ นั่งสบาย กว้าง 183 cm. x 183cm. สูง 5.63 ม.